Graham Fuller 1964’te girdi “Gülen kare”ye!

Ali Sali

Ali Sali

1960 yılında Balıkesir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Dursunbey'de tamamladı. ODTÜ, Hacettepe ve AÜ AÖF'de üniversite öğrenciliği yapmaya çalıştı. 1996 yılından bu yana Yeni Şafak gazetesinde Başbakanlık ve bürokrasi muhabirliği yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır. İlk şiiri Bursa'da Sanat Edebiyat dergisinde çıktı. Şiirlerini Aylık Dergi, Yönelişler, Mavera, Ütopya, Ayça, Kayıtlar, Dergâh, Hece, Edebiyat Ortamı, Kökler gibi dergilerde yayımladı. Şiirlerini kitaplaştırmadı.

FETÖNYAHU olarak tesmiye ettiğimiz ABD’de ikamet eden paralel gâvurun hayatı açısından önemli bazı isimler var: Sırasıyla Esat Keşşafoğlu, Kasım Gülek, Yaşar Tunagür, Graham Fuller, Fuat Doğu, İshak Alaton isimlerini ilk etapta sayabiliriz. Bu isimlerin bir kısmı FETÖNYAHU için öğretmen işlevi görürken, bir kısmı koruyucu ve yönlendirici işlevi gördüler! Hem öyle bir koruyucu ki, Eski Türkiye’nin de Yeni Türkiye’nin de şedit eli ona bir biçimde de olsa ulaşamadı!

O koruyucu eller onu bir yandan Devlet’in şedit elinden korurken, diğer yandan da aynı zamanda ABD’de ikamet temin edebilecek kadar güçlü ve uzun ellerdi! Uzun el deyimini tüm anlam çağrışımlarını göz önünde bulundurarak kullanıyorum! Hem saydığımız, hem de saymadığımız isimler arasında “eli uzun” deyimi kullanınca ilk akla gelen HIRSIZ anlamını içerecek şekilde eli uzun kişiler var!

Lozan Antlaşması’yla kuruluşu teminat altına alınan Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni bir ulus inşa etme girişimleri biliniyor. Milletten yeni bir ulus inşa edilebilmesi için o dönem için ne yapılması gerekiyorsa yapıldığını hem İnkılap Tarihi kitaplarından, hem dönemin gazete ve dergilerinden, hem de edebiyat eserlerinden tespit etmek mümkün. Yeni ulus inşa etmek için neler yapıldığının ayrıntısına belki başka yazılarda gireriz, ama bu yazıda girmeyeceğiz.

Bizim için tam bir hezimet olan Lozan’ın ardından Türkiye için önemli bir dönüm noktasının 11 Haziran 1944 tarihinde tek kurşun bile atılmadan ülkemizin İngiltere tarafından ABD’ye devredilmesinin olduğuna önceki yazılarda kısaca değinmiştik. Türkiye ABD’ye devredildikten sonra Türkiye’de yaşanan en önemli değişimlerden birinin 1952 tarihinde NATO çerçevesi içinde kontrgerillanın kurulması olduğunu söyleyebiliriz.

Kontrgerilla 1952 tarihinde Seferberlik Tetkik Kurulu ismiyle kuruldu. Bu örgüt 1963 yılında Özel Harp Dairesi ismini aldı! Kontrgerilla kurulmadan bir müddet önce TSK bünyesinde görev yapan bazı subaylar ABD’ye kontrgerilla eğitimine gönderildi! Esat Keşşafoğlu da ABD’ye kontrgerilla eğitimine gönderilen subaylardan biridir. Bu subayın önemi 14 yaşındaki Gülen’in ilk eğitmeni olmasından kaynaklanıyor! Muhafazakâr kesimden Erzurumlu 4 önemli kişi ilk tedrislerini bu subaydan alıyorlar. Yetiştirdiği 4 Erzurumlu’dan biri Gülen, diğeri ise 28 Şubat sürecine koşar adım giderken kara ses olarak gündeme gelen Cemalettin Kaplan’dır! Diğer 2 Erzurumlu’dan biri 28 Şubat sürecinde işgal ettiği çok önemli koltuk sayesinde çıkan sefer görev emrini harfiyen yerine getirmiş çok önemli bir bürokrattır! Diğer Erzurumlu ise muhtemelen kendisine sefer görev emri çıkamadan öldü gitti!

Kontrgerilla eğitimini alan bu subay Gülen’in babasının etnik kimliğini biliyor muydu? Bunları bilerek mi Gülen’i eğitime aldı, yoksa onu muhafazakâr, zeki bir Anadolu delikanlısı olduğu için mi eğitti? Maalesef bunları bilemiyoruz! Çünkü bu subay 2 yıl önce vefat etti. Vefat etmese de bu konularda konuşur muydu, bilemiyoruz!

İşte ilk eğitimini bu kontrgerilla subayından alan FETÖNYAHU açısından 1964 yılı muhtemelen hayatının dönüm noktalarından bir başkasını oluşturuyor! Çünkü Türkiye’de yeni göreve başlayan CIA elemanıGraham Fulller ile 1964 yılında tanıştırılıyor! Fuller o tanışmanın ardından FETÖNYAHU nam zatın hayatından hiç çıkmayacaktır! 15 Temmuz’da bile hayatındadır! Biliyorsunuz, Fuller’in 15 Temmuz’da Türkiye’de olduğuna ilişkin birtakım bilgiler ya da duyumlar medyaya yansıdı!

Hemen şunu da hatırlatalım: 1964’te Graham Fuller ile tanışan FETÖNYAHU ilk cemaat evlerini de 1966 yılında kurmaya başlıyor! Çekirdek kadrodaki isimler ise muhtemelen şaşkınlık yaratacaktır!

Bir Cevap Yazın

*