Dugin: “Abd, Irak’ı, Türkiye’yi, İran’ı ve Suriye’yi mahvetmek için kürtleri kullanıyor, kaybeden kürtler olacak”

Avrasyacı düşüncenin günümüzde ortaya çıkardığı teorisyenlerinden, Rusya Dış Politika Danışmanı Aleksandr Dugin, Irak Merkezi Barzani’nin bağımsızlık referandumu için Türkiye ve İran’ın karşı çıktığı “Çok tehlikeli bir hareket” değerlendirmesinde bulundu. Referandumun, Irak Devleti’nin çöküşünün başlangıcı olabileceğini belirten Dugin, “Irak’ta etnik kimliğe dayalı bölücü hareketi genişletecektir” ifadelerini kullandı.

‘SAVAŞI MEŞRU KILAR’

Bölgede ABD’nin rolüne işaret ettiği Dugin’inleri bulundu:

“Referandum” için örnek cümleler (İngilizce). Hedef bölge ABD’nin jeopolitik ilgi alanıdır. Ama Kürtlerin ayrışması savaşı meşru kılar. Bölgeyi mahvetmek için Kürtler kullanmaktadır. Irak’ı, Türkiye’yi, İran’ı ve Suriye’yi mahvetmek için Kürtleri bir tür bomba gibi kullanıntalar. Onlar Kürtlerin dostları değiller. Onlar kürtleri bir tür enstrüman olarak kullanmakta çok ustalar. Onlar bölgeyi ele geçirmek için Kürtleri kurban ediyorlar. Bu Büyük Ortadoğu Projesi’dir. Kürtlere yardım adı her biri bütün bölgeyi mahvedecekler.

‘KAYBEDEN KÜRTLER OLACAK’

Ama Kürtlerin kendisi olacaktır. Hatalarının bedelini hayatları ile ödeyecekler. Bunu engellemek için yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Bu yüzden Kürtlerin çok dikkatli olması gerekir. Çünkü dış güçler tarafından bir enstrüman olarak kullanılmaktadırlar. Onlara Atlantik tarafından bir rol biçilmiştir. Bizim için yapılabilecek en önemli adım bu problemi çözmektir. Referandumun ne anlama geldiğini, nereden yönetildiğini iyi anlamalıyız. Avrasya Kürtler Savaşı’ndan Kürt Halkı Avrasya Savaşı ve Kürt Halkı Avrasya Halkıdır; ancak şu And Atlantik tarafından kullanılıyor. Bizim yapmamız gereken şey Kürt halkının Avrasya’nın bir parçasıdır göstermektir. Şu anda Kürtler Ortadoğu’da ulusal varlığı olanlara karşı ABD tarafından yıkıcı bir silah gibi kullanılmaktadır. Bu bir Amerikan planıdır. Biz bu planın uygulanmasına izin vermemeliyiz. Bu tamamen yok edici bir stratejidir ve biz bu plana karşı gelmeliyiz. ”

Düren, şöyle devam etti: “Kürtlerle ciddi ve gerçek bir diyalog başlatmalıyız. Kürtler bağımsız bir devlet olmak istiyorlar. Ama uygun bir zaman değil. Suriye, Irak, İran ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü korumalıyız. Bütün bu ülkelerde Kürt nüfusu vardır.

Bu başvuru sorusu çok ciddi bir sorudur. Günümüzde Irak ve Türkiye’nin devlet organı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Bağdat’taki Şii Hükümetça ile Türk Hükümetini Kürt problemini birlikte çözmelidir. Kürtlere bazı özel haklarını vermemek gerekir, ben böyle düşünüyorum. Bu durum, referandumun sonucu olarak bir Kürtlere müttefik bir Kürt devleti kuma hakkının verileceğini göstermez. Bu da ayrı bir tartışma konusudur. ”

YENİ BİR DEVLET TÜRÜ

Irak’ın Kürt bölümü ile Hükümet arasındaki ilişkileri organize etmeliyiz. Buna ulusal ekonomik bağımsızlığı da eklemeliyiz. Bir iç savaş var hala. Bunu gözeceksin ve Irak’ı korumalıyız. Fakat bu kolay bir şey değildir. Irak’ın devlet düzenini yeniden inşa etmeliyiz. Bunun için gerekli bir şey olmalı. Bu ideolojide Kürtlerin çıkarlarını, kimliklerini ve ırklarını da göz önüne getirerek buluyorum. Mevcut ŞIRI, Şanlı ve Kürt gruplara bazı teklifler sunmalıyız. Bu teklif yepyeni bir devlet türü. Irak’ın devlet yönetimini bölge devletlerinin sıcakbakacağı yeniden kurmalıyız. Özellikle Türkiye, İran ve Rusya. ”

ABD TÜRKİYE’DE İÇ SAVAŞI ZATEN DENEDİ

Alexandr Dugin, Amerikan Silahlı Kuvvetler Akademisi’nin Türkiye ve Rusya’da iç savaş çıkma ihtimali ve ABD’nin buna uygun bir sorumluluğun ilgili raporunu değerlendirdi:

“Amerikan Silahlı Kuvvetler Akademisi, birleşik savaştan ve buna bakmak bir askeri müdahaleden söz ediyor. ABD’de ve / veya AB’de de aynı olabileceğine de inanıyoruz. Çünkü hem Avrupa hem ABD birçok ırksal, kültürel, ideolojik gibi kötü durumlarla karşı kıyalar. ABD Trump’ın seçilmesinden sonra bir iç savaş süreci yaşamaktadır. Liberal politikalar ve ahlaki durumumdur AB ülkeleri için de geçerlidir. Objektif olmak gerekirse 10 yıl boyunca ABD ve Avrupa ülkeleri için olabilecek iç savaş riski Türkiye ve Rusya için de vardır.

Türkiye Temsilciliği, Gülen’ci bir darbe girişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet, CIA ve önceki Başkan Obama tarafından devrilmek istendi. Bir yaş savaşı örneğiydi. Eğer Gülenci darbeciler başarılı olsalardı sadece rejim değişikliği yaşanmayacak; kürt vatandaşlar ve kürtleri kürtçe ayırmak istiyorlar. Bunun sonucunda Vatansever güçlerle bölünmek isteyen güçler arasında bir iç savaş başlamış olacaktı. Bu nedenle geçen yıl birleşik iç savaş başlatmayı denedi. Bu iç savaş denemelerini biz yaptık. Bunun için ayrıcalık ve demokrasi adı.

ABD’Yİ BEKLEYEN İÇ SAVAŞ

ABD’de ve AB’de iç savaş olabileceği gibi Rusya’da da olabilir. Rusya’daki sebep diğerlerinden farklı olarak nükleer açıdan güvenlik bahane gösterilerek iç savaş planlanıyor. Amerikalılar dikkatlerini iç savaş başlatmak istedikleri bu iki ülkeye yoğunlaşmışlardır. Bir iç savaş başlatmak istiyorlar. Türkiye’nin ve Rusya’nın iç siyasetlerine de müdahale etmek istiyorlar. Amerikan halkını bekleyen bir iç savaş tehlikesi de vardır. Bu tür bir rapor hazırlayabilirler. Bu rapora bakıldığında da ABD’nin Türkiye ve Rusya için istediği kehanetler görülebilmektedir. Rusya ve Türkiye’de iş sürgal ihtimai, ABD ve AB ülkelerinde olduğu gibi her zaman vardır. Ancak Türkiye ve Rusya’ya bir psikolojik baskı yaptırılmak istenmiştir. Bizde Türk ve Rus uzmanları olarak özgürlüğümüzü korumalıyız, müşterek huzurumuzu sağlamlaştırmalıyız. Aynı zamanda başka ülkelerde yaşanabilecek bir iç savaşı bu ülkeleri nasıl yardımcı olurağımızın stratejilerini içerir tartışmalıyız. Bunun yanında değiştirilmiş radikal terör örgütlerine karşı da insanlığı korumalıyız. Böyle bir felaketten insanlığı nasıl koruyacağız onun çalışmalarını yapmalıyız. Birleşmiş Milletler İç Savaşı Türkiye ve Rusya, Amerikan halkının demokrasisini yeniden inşa etmesinde birlikte hareket ederlerdir. Bu durum iç savaş ihtimali diğer ülkeler için de geçerlidir. Bu ülkelerdeki demokratik düzeni ve güvenliği sağlamak için bizim de zamanımızı hazırlamamamız gerekir. ” müşterek huzurumuzu sağlamlaştırmalıyız. Aynı zamanda başka ülkelerde yaşanabilecek bir iç savaşı bu ülkeleri nasıl yardımcı olurağımızın stratejilerini içerir tartışmalıyız. Bunun yanında değiştirilmiş radikal terör örgütlerine karşı da insanlığı korumalıyız. Böyle bir felaketten insanlığı nasıl koruyacağız onun çalışmalarını yapmalıyız. Birleşmiş Milletler İç Savaşı Türkiye ve Rusya, Amerikan halkının demokrasisini yeniden inşa etmesinde birlikte hareket ederlerdir. Bu durum iç savaş ihtimali diğer ülkeler için de geçerlidir. Bu ülkelerdeki demokratik düzeni ve güvenliği sağlamak için bizim de zamanımızı hazırlamamamız gerekir. ” müşterek huzurumuzu sağlamlaştırmalıyız. Aynı zamanda başka ülkelerde yaşanabilecek bir iç savaşı bu ülkeleri nasıl yardımcı olurağımızın stratejilerini içerir tartışmalıyız. Bunun yanında değiştirilmiş radikal terör örgütlerine karşı da insanlığı korumalıyız. Böyle bir felaketten insanlığı nasıl koruyacağız onun çalışmalarını yapmalıyız. Birleşmiş Milletler İç Savaşı Türkiye ve Rusya, Amerikan halkının demokrasisini yeniden inşa etmesinde birlikte hareket ederlerdir. Bu durum iç savaş ihtimali diğer ülkeler için de geçerlidir. Bu ülkelerdeki demokratik düzeni ve güvenliği sağlamak için bizim de zamanımızı hazırlamamamız gerekir. ” Aynı zamanda başka ülkelerde yaşanabilecek bir iç savaşı bu ülkeleri nasıl yardımcı olurağımızın stratejilerini içerir tartışmalıyız. Bunun yanında değiştirilmiş radikal terör örgütlerine karşı da insanlığı korumalıyız. Böyle bir felaketten insanlığı nasıl koruyacağız onun çalışmalarını yapmalıyız. Birleşmiş Milletler İç Savaşı Türkiye ve Rusya, Amerikan halkının demokrasisini yeniden inşa etmesinde birlikte hareket ederlerdir. Bu durum iç savaş ihtimali diğer ülkeler için de geçerlidir. Bu ülkelerdeki demokratik düzeni ve güvenliği sağlamak için bizim de zamanımızı hazırlamamamız gerekir. ” Aynı zamanda başka ülkelerde yaşanabilecek bir iç savaşı bu ülkeleri nasıl yardımcı olurağımızın stratejilerini içerir tartışmalıyız. Bunun yanında değiştirilmiş radikal terör örgütlerine karşı da insanlığı korumalıyız. Böyle bir felaketten insanlığı nasıl koruyacağız onun çalışmalarını yapmalıyız. Birleşmiş Milletler İç Savaşı Türkiye ve Rusya, Amerikan halkının demokrasisini yeniden inşa etmesinde birlikte hareket ederlerdir. Bu durum iç savaş ihtimali diğer ülkeler için de geçerlidir. Bu ülkelerdeki demokratik düzeni ve güvenliği sağlamak için bizim de zamanımızı hazırlamamamız gerekir. ” böyle bir felaketten insanlığı nasıl koruyacağız onun çalışmalarını yapmalıyız. Birleşmiş Milletler İç Savaşı Türkiye ve Rusya, Amerikan halkının demokrasisini yeniden inşa etmesinde birlikte hareket ederlerdir. Bu durum iç savaş ihtimali diğer ülkeler için de geçerlidir. Bu ülkelerdeki demokratik düzeni ve güvenliği sağlamak için bizim de zamanımızı hazırlamamamız gerekir. ” böyle bir felaketten insanlığı nasıl koruyacağız onun çalışmalarını yapmalıyız. Birleşmiş Milletler İç Savaşı Türkiye ve Rusya, Amerikan halkının demokrasisini yeniden inşa etmesinde birlikte hareket ederlerdir. Bu durum iç savaş ihtimali diğer ülkeler için de geçerlidir. Bu ülkelerdeki demokratik düzeni ve güvenliği sağlamak için bizim de zamanımızı hazırlamamamız gerekir. ”

Kaynak: Siyasetcafe

Bir cevap yazın

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.