Bagraduni tehlikesine dikkat çeken ilk isim, Levon Panos Dabağyan

Milliyetçi camia, dışarıdan göründüğü gibi, pek de yekpare değildir.

Türk-İslâm sentezini savunanlar ağırlıklı olmak üzere İslâmcılar, Türkçüler, Turancılar, Galiyevci Turan sosyalistleri, ırkçılar, soycular, Şamanistler, Araplar, Kürtler, Abhazlar, Çerkesler, Gürcüler vs. yelpazenin sağında solunda yer alır.

Benim en uçta gördüklerimden biri, 90’lı yıllarda, İtalya Ülkü Ocakları başkanı olan bir İtalyan’dı. Diğeri ise Ermeni asıllı bir Türk milliyetçisi olan Levon Panos Dabağyan oldu.

*

Osmanlı Devleti’ne yürekten bağlı bir Ermeni ailenin evlâdı olan Levon Panos Dabağyan, 11 Kasım 1933 tarihinde, İstanbul’da doğmuştu.

Türk milliyetçiliği fikriyatını benimseyen Levon Panos Dabağyan 1954 yılında askere gitti, bahriyeli olarak 36 ay askerlik yaptı (bahriyeli olabilmek için, 36 ay askerlik yapmayı kendisi seçmişti).

1967 senesinde Yeni İstanbul gazetesinde muhabirliğe başladı.

Aynı yıl, milliyetçi-muhafazakâr görüşler taşıyan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne girdi.

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 1969 yılında Adana’da büyük kongresini topladı.

Bu kongre, partinin adının Milliyetçi Hareket Partisi olduğu ve genel başkanlığa Alparslan Türkeş’in getirildiği kongreydi.

Levon Panos Dabağyan o dönemde Alparslan Türkeş’in yakın çevresinde bulunuyordu. Parti, Atsızcılar ile Türkeşçilerin çekiştiği bir virajdaydı. Partinin ambleminin ne olacağı gündeme gelince Atsızcı grup amblemin “bozkurt” olmasını önerdi. Kürsüde bu yönde konuşma yapılırken Levon Panos Dabağyan oturduğu yerden ayağa kalkarak, “Biz Osmanlıyız! Bize üç hilal yakışır!” diye bağırdı.

Bu çıkışı alkışlarla desteklendi.

Levon Panos Dabağyan 1969 yılında düzenlenen genel seçimlerde, Türk milliyetçiliğinin efsane ismi Dündar Taşer ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul adayı oldu.

1970’li yıllarda, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in isteği ile Ülkücü yayın organları Ortadoğu ve Hergün gazetelerinde müstear isimle yazılar yazdı.

Levon Panos Dabağyan namı diğer Levon Amca, Turancıydı. Ermenilerin Turanî bir ulus olduğunu, Urartular, Sümerler ve Suvarlar ile birlikte Anadolu’ya yerleştiklerini, sonrasında Hıristiyanlığa geçip, ayrı bir millet olarak örgütlendiklerini söylüyordu.

Levon Amca bu fikirleri yüzünden Ermeni camia tarafından dışlandı.

Ermenilere tepki duyan Ülkücü kesimdeki durumu da pek iç açıcı sayılmazdı.

7 Mayıs 2017 tarihinde vefat eden Levon Panos Dabağyan’ın tabutu, vasiyeti gereği, Türk bayrağı ile örtüldü.

Yeşilköy Surp Stepanos Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda Türk milliyetçisi katıldı.

Levon Amca’nın ardından yazılanlara baktım, “Şöyle iyiydi, böyle değerliydi” türünden şeyler.

Asıl konuya yani Bagradunilere değinen olmamış.

Derin bir tarih bilgisi olan Levon Amca’nın, Türk tarihi, Türk-Ermeni ilişkileri hakkında çok sayıda kitabı vardı.

Levon Amca, Ermeniler için verilen tehcir kararını doğru buluyordu ancak uygulamanın yanlış olduğunu savunurdu.

Suçlu kimse o tehcir edilmeliydi.

Peki, suçlu kimdi?

Levon Amca, Osmanlı devletine karşı ayaklananların Gregoryen Ermeniler olmadığını, Yahudi kökenli Bagraduni Ermenileri olduğunu söylüyor, toprak taleplerinin arkasında aslında bir Ermeni devleti kurmak değil, büyük İsrail’i gerçekleştirmek emeli olduğunu ileri sürüyordu.

Levon Amca söyleyene kadar Bagraduni (Pakraduni) Yahudileri hakkında hiç kimse bilgi sahibi değildi.

*

Yahudi kökenli Bagraduni Ermenileri konusu ilk kez, dünyaca ünlü Yahudi tarihçi eski Niğde Milletvekili Profesör Avram Galanti (1873-1961) tarafından gündeme getirilmişti.

16. yüzyıldan beri ünlü hahamlar yetiştiren tanınmış bir aileye mensup olan Avram Galanti, “Les Pacradounis ou Une Secte Armeno-Juive” (Pakraduniler veya bir Ermeni-Yahudi Tarikatı) adlı 1933 basımı Fransızca kitabında, “Pakraduniler, varlıklarını Juda İmparatorluğunun sonlarından itibaren (MÖ 7 yüzyıl) 20. yüzyıla dek sürdürülmüş olan Ermeni Yahudi karışımı bir kavimdir” demekteydi.

İşin enteresan tarafı, bu kitap kayıptı.

Galanti’den sonra Bagraduniler hakkında ne bir kitap ne de bilgi ihtiva eden doğru dürüst bir makale yazılmamıştı.

Juda İmparatorluğu (Güney İsrail Krallığı) döneminden günümüze kadar uzanan Yahudi orjinli bir topluluk var, üstelik bu topluluk Anadolu’da yaşıyor ancak bunlar hakkında ne bir makale ne de kitap yazılmıyor!

Sabetayistler hakkında yüzlerce kitap binlerce makale yazılmışken Bagraduniler hakkında doğru dürüst bir makale veya ciddi bir kitap yazılmamış olmaması kafanıza yatıyor mu?

*

Levon Amca yıllar sonra bu konuyu gündeme taşıdı ancak devamını getiremedi.

Çünkü elinde Bagraduniler hakkında yeterince bilgi yoktu.

Ayrıca, İsrail karşıtı görüşleri nedeniyle MHP’de ön plana çıkartılmadı.

Fethullah Gülen şebekesinin de hışmına uğradı, “Ergenekoncu” ilan edildi.

İlhami Yangın

Bir cevap yazın

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.