6 Ekim Twitter Paylaşımları

Abdullah Çiftçi

Abdullah Çiftçi

Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı - Stratejist - Konuşmacı

1-Temel/Pozitif bilimlerde, bilimsel çalışmaların bir metodolojisi var. Literatürü takip bilimsel bilgi için yeterli. Ya sosyal bilimlerde?

2-İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan, uluslararası kurum/kuruluşlar, sözleşmeler/anlaşmalar giderek etkisiz/işlevsiz, sembolik kalıyor.

3-Globalleşen dünyada, her ülke diğerine ekonomik/siyasal/teknolojik/bilimle olarak muhtaç. Herkes herkesle görüşme, işbirliğinde.

4-Türkiye’nin sosyal bilimcileri, genelde, “Batı”yı “dış yüzden” sunulan kronolojlik tarih bilgisi ile değerlendiriyor. Bilgiler sahte ise?

5-Bugün, dünyanın önemli markalarının hile yaptığı ortaya çıktı. Uluslararası kurumların da gerçekte kim tarafından yönetildiği bilinmiyor.

6-Batının sunduğu teorik/literatür/kronolojik bilgisi dışında yorum yapana “komplocu” deniyor. Bu hal gerçeğin sorgulanmasına engel.

7-Facebook/Twitter vs gibi sosyal medya platformlarının “istihbarat arka” planından bahsettiğimde bir arkadaş komplocu yaklaşım dedi.

8-ABD/AB’nin resmi tarafı ve paralel tarafının nasıl çalıştığını bilmeden, haberdar olmadan yapılan değerlendirmeler afakidir.

9-Yazar/Düşünür ilim/fikir adamı, dünyanın arka planını merak etmiyor, araştırmıyor ve TV’lerde rol kapıyorsa sonuç milletin közünü kör etme.

10-ABD/AB/Rusya/Çin/İsrail’deki “düşünce kuruluşları” dünyanın muhtemel geleceği ile analizler yapar, tarihten hikayeler faslı geçildi.

11-Sosyal Olaylar, dış yüzden gözlemlenenler ve kişilerin beyanı ile yapılırsa sonuç Türkiye gibi olur. Yani “kandırılma” olur.

12- Akıncı Üssün’de yakalanan Adil Öksüz “Arsa bakıyordum” demiş. Marmaris’te darbe öncesi keşif yapan generaller de “arsa bakmış”.

13-AB/ABD devletlerinin ön yüzü “bilimsel metod/uluslararası anlaşmalar” vs ile  Arka yüzü ise “herşey mübah” düşüncesi ile masaya oturuyor.

14-Irak’ı işgal eden ABD/AB’nin işgal öncesi bir planı vardı. Irak ve Suriye’nin geleceği üzerine de bir planı var. Bu plan ne?

15-ABD’nin resmi/paralel tarafı Suriye’de farklı hesaplar peşinde. Bu hesapları nasıl söyledikleri ile anlayamayız. Nasıl anlarız?

16-Batı kaynaklı

Tarikat/Cemaat/Dini örgütlerin

Ticari lobilerin

Devletlerin

Bölgedeki siyasal/dini/ideolojik/ ticari hedefi ne?

17-Batının sunduğu “ön yüz” bilgileri ile Batının “siyasal stratejilerini” okumak mümkün değil. Okuyanlar daima kandırılır.

18-“Paralel Dünyacıların” bilim/teknoloji strateji/planlarını bilmeden Silikon Vadisi/herkese para var zırvaları ile siyasal yorum yapılmaz.

19-ABD’nin ticari/teknolojik/bilimsel piyasası bireysel fırsatlarla dolu doğru ama  ABD’nin siyasal stratejisi bireysel fırsatlarla okunmaz.

20- ABD’nin bilim/teknoloji gelişimi/fırsatlarını bilen kişi “teknikçi”dir. Teknik adama sosyal/siyasal strateji belirlemede rol verilmez.

21-Teknoloji dinine tapmışlar, Türkiye’nin “Dijital Dünya/4.sanayi devrimi” stratejisini teknik olarak belirler ama siyasal olarak asla.

22-Dünya 4.Sanayi Devrimi ile bir dönüm noktasında Hz.Adem’dem bu yana insanın kazandığı

dini/kültürel/siyasal birikim/değerler vs sorguda.

23- 20.yy’da kontrol ettikleri cemaat/tarikatlarla dünyayı yönetenler 21.yy’da 4.Sanayi Devrimi ile farklı bir yönetim peşindeler.

24-Siyasal olarak seçilenler, Küresel fırfırların 21.yy projesini bilmiyorsa/farkında değilse

yönettikleri ülkeleri çamura saplarlar.

25-Yönetmek, büyük sorumluluk/büyük vebal Yöneticiler kandırılmamak için aynaya bakıp “bugün farketmediğim ne olabilir” sorusunu sormalı.

26-Bu yüz yılda, yöneticinin başarısı, Küresel kurumların arka planını ve masaya konan projelerin gerçek amacını bilmekten geçer.

27-Küreselcilerin bilim/teknoloji ile kurguladığı “dini/ideolojik” projeden habersiz “komplocu” diyenler ya sahtekar ya safdil ya da hain.

28-“Sadece” Teknolojik/bilimsel bilgilerle “siyasal rol/stratejik” kapmaya çalışanlar yaşadığı ülkeye büyük ihanet eden dangalaklardır.

29- Akıl, FETÖ gibi eğitimle kilitlenirse, kişiyi dünyaya kapatır. Gerçeklikten kopar, “rüya aleminin kurşun askeri” olarak HİZMET.

30-Atlas Okyanusunun dibinde yaşayan “balığı” bilmiyorsak, yok diyemeyiz. Bildirene de komplocu diyenler “kaygısız eşekler”.

31-1.Dünya Savaşı sonrası cetvelle harita çizenler, devletçikler kurduranlar bu devletlerin yönetimi/geleceği vs için yön çizmiştir.

32-Bugün Irak/Suriye/Libya/Mısır’da olanlara bakarak 1.Dünya Savaşı sonrası devletlerde ne olduğunu anlamak mümkün. Aynı akıl sahnede.

33-Devlet kuranlar, devletleri yönetenleri de boş bırakmaz. Kontrol eder. FETÖ/Yöneticiler/Yaverler ilişkisi tarihe ışık tutar.

34-Fakir oğlan/zengin kız filmleri

Hoca/Ahiret/Kalp/Ruh eğitimi

Vicdansız/merhametsiz/materyalistlerin dünyevi hesaplarını anlamaya yetmez.

35-Üçüncü dünya savaşı çıkar mı? Birinci ve İkinciyi çıkartan, maddeci, gözünü hırs bürümüş

şeytani akıllıların yine gözleri kör.

36-Batı, “her şeyin başını/sonunu planlar ve başarılı olur” algısı yanlış. Maddeci aklın gözü kördür

Kedinin ağaca kilitlenmesi hali.

37-Batının başarısı Doğu’nun “aklı kaybetmesi” ile alakalı. İslam dünyasının en iyisi Türkiye, hali ortada.

38-ABD/Avrupa’nın siyasal stratejisini anlamak için Devleti yönetenleri, devletteki görevi

ile değil dünya görüşü ile analiz etmeli.

39-Devletlerin uluslararası politikalarını yönetimde etkin olan

Siyasi akımlar

Dini/ideolojik gruplar

Ticari lobiler

gücü oranında belirler.

40-ABD/Avrupa’daki

Dinci/ticari/sömürgeci/kapitalistler ile ideolojik/küreselciler birbirinden ayrı ve kapışma halinde.

Bileşenleri neler?

41-FETÖ klasik bir materaylist batı kafası ve hileci. Batının siyasal adamlarının “ne söylediğinden”

Çok “ne yapmak istediği” anlaşılmalı.

42-Batı, öne demokrasi/özgürlük/çevrecilik söylemleri ile kafa ütüleyen yakşıklı/güzel siyasileri diziyor

ama “orman kanunu” ile iş yapıyor.

43-ABD/Avrupa’da demokrasiye inanan, özgürlükçü/çevreciler çok ama devlet politikalarını belirlemede zurnanın son deliği bile değiller.

44-Türkiye’nin sözde akıllıları/aydınları Batıda zurnanın son deliği olan ön yüzdeki/demokratlara bakıp

yol bulmaya çalışırsa çuvallar.

45-Dünya çocuklarının beynine format atarak kendine hizmet ettirmek.

İnsan kaynağını /sömürmek

Ekonomik sömürgeden önceliklidir.

46-“Paramızı çalacaklar” endişesi kadar çocuklarımızı çalacaklar endişesi yok. Dünya finans sisteminde Borsa İstanbul’un büyüklüğü çerez.

47-Türkiye, Milleti

Kültürel değerleri

Dini/Merhameti/Vicdanı/Sabrı/Şükrü

Sevap/Günah

Sadaka/Yardım ve girişimci özel sektörü ile ayakta.

48-Batının 21.yy belirlediği “insan modeline” Müslümanlar uymuyor. Müslüman Türkler ise hiç uymuyor. 21.yy projesini Türkler çökertecek.

49-21.yy için

LGBT/Cinsiyet Eşitliği

Öz yönetim

4.Sanayi Devrimi

Singularity

Eugenics/Transhümanizm

Genom

Kavramları üzerinde düşünmeli.

51-“Cinsiyet Eşitliği”nin 21.yy dünya projesi için bir kurgu olduğunu bilmeden kadın-erkek eşitliğine indirgeyenler. Öküzün önde gidenidir.

52-Haçlılar bize saldırıyor, çünkü biz Müslümanız diye kendimizi avutmayalım. Dünyada başka bir şeyler oluyor.  Farkındalık için bilgi lazım.

53-Dünya yönetimi/tarafları/ ile ilgili. Bildiğimiz ne? Bilmediğimiz ne? Farkında olduklarımız, farketmediklerimizin “yüzde kaçı”

Bir Cevap Yazın

*